Πέμπτη, Απριλίου 28, 2016

Καλό Πάσχα με Υγεία!

Σε όλους τους συγχωριανούς και τους φίλους του Συλλόγου μας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλό Πάσχα!!

Κλείνοντας, ενα βιντεάκι του Νίκου Τσακαλάκη αφιερωμένο στο χωριό μας!
Απολαύστε το!

Κωνσταντίνοι απο ψηλά!

Τετάρτη, Απριλίου 27, 2016

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ, ΑΣΕΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ –ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ολοκληρωμενη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» με ΣΔΙΤ.

Όσοι/ες ανταποκριθήκαμε στην συνάντηση της 26ης Απριλίου 2016 στο κάλεσμα των Συλλόγων της περιοχής και της Επιτροπής Αγώνα Συλλόγων Αρκαδίας -Μεσσηνίας, στο πρώην Δημαρχείο της Δ.Ε. Βαλτετσίου, και όσοι/ες συνυπογράφουμε, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη δραματική κατάσταση όπως εξελίσσεται, στον τομέα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και ειδικότερα των αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Καταδικάζουμε απερίφραστα το γεγονός, ότι αντί να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την ακύρωση της γεμάτης από νομικές πλημμέλειες Σύμβασης ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ, με ανάκληση της σχετικής αποφάσεως του ΥΠΕΚΑ, τότε, αριθ. 173714/09.07.2014 που ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γι’ αυτήν - όπως εξαγγελλόταν από τον αρμόδιο Υπουργό ακόμη και στις 15/12/2015, - γίνεται επαναδιαπραγμάτευση της Σύμβασης ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή με όρους που καταδικάζουν εντελώς τον τόπο μας αφού:
• Υπάρχουν πληροφορίες για σκοπούμενη κατ’ αρχήν εγκατάσταση ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας για όλα τ’ απορρίμματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αυτήν της Καλλιρρόης να έπεται κατά δύο έτη, ενώ ο νέος ΕΣΔΑ προβλέπει Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης για κάθε Δήμο, τροποποιουμένης της Συμβάσεως ΣΔΙΤ.
• Η εγκατάσταση ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας και στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας οριοθετείται ανεπίτρεπτα σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από το κέντρο των οικισμών, σύμφωνα με τη σχετική ΜΠΕ, ενώ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται μόνον η εγκατάσταση βιομηχανίας «ΧΑΜΗΛΗΣ» όχλησης στα 500 από τα όρια των οικισμών, όταν οι εδώ οικισμοί δεν είναι οριοθετημένοι, όπως βεβαιώνει το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Τριπόλεως και το αντίστοιχο της Καλαμάτας.
• Οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων έχουν χωροθετηθεί σε περιοχές που δεν υπάρχουν χρήσεις γης, δεν τηρείται καμία σχετική νομοθετική ρύθμιση, ενώ υπάρχει ρητή αντίθετη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα δεδομένα αυτά.
• Η θέση στην Παλαιόχουνη δεν αποτελεί το κέντρο βάρους της παραγωγής των απορριμμάτων όπως προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ, αντιθέτως μάλιστα είναι ακριβώς στην άκρη της διαχειριστικής ενότητας, η οποία περιλαμβάνει τους νομούς Κορινθίας , Αργολίδας και σχεδόν όλη την Αρκαδία.
• Η θέση στην Παλαιόχουνη είναι πυρόπληκτη και αναδασωτέα και σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ απαγορεύεται η χωροθέτηση εργοστασίου .
• Η θέση στην Καλλιρρόη αφορά Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, σ’ αυτήν υπάρχει σεισμικό ρήγμα μέσα στην αποκτηθείσα με αγοραπωλησία έκταση, που αφορά κυρίως ελαιοπερίβολα, καθώς άλλο και στο όριο της χωροθετημένης για εγκατάσταση ΜΕΑ και ΧΥΤΥ έκτασης. Επίσης, υπάρχει ρέμα και υδάτινος ορίζοντας σε μικρό βάθος.
• Η μεταφορά των απορριμμάτων σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων είναι ανεπίτρεπτη για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετική και η αριθ. 1076/15 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας επί Αιτήσεως Ακυρώσεως του Δήμου Οιχαλίας.
• Η χωροθέτηση του φαραωνικού σκουπιδοεργοστασίου και του αντίστοιχου ΧΥΤΥ στην Παλαιόχουνη και αντίστοιχα στην Καλλιρρόη, δεν έχει καμία κοινωνική συναίνεση και αποδοχή. Η αντίθεση δε αυτή εκφράζεται και με πλήθος εγγράφων και επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και με την άσκηση κάθε επιτρεπόμενου ένδικου μέσου σε Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά της σχετικής Συμβάσεως και της επ’ αυτής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
• Η ΜΠΕ για το Εργο παραβιάζει κάθε σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, καθώς και τις αρχές του νέου ΠΕΣΔΑ, εκκρεμούν δε κατ’ αυτής πέντε Αιτήσεις Ακυρώσεως στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, εκδικαζόμενες, μετά από πέντε αναβολές, στις 19/10/2016.
• Η εγκριτική Πράξη για την υπογραφή της Συμβάσεως αριθ. 309/15, προσβληθείσα από τους Συλλόγους Μεσσηνίας- Αρκαδίας με Αίτηση Ανακλήσεως και Αίτηση Αναθεώρησης εκκρεμεί προς νέα εξέταση κατά τη συζήτηση στο Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 9/5/2016.
• Η προτεινόμενη σύμβαση έχει εξαιρετικά μεγάλη χρονική διάρκεια (27 έτη), ενώ κατά το Νόμο 4042/12 τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πρέπει ν’ αξιολογούνται ανά εξαετία και ν’ αναθεωρούνται εάν συντρέχει λόγος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον άνω Νόμο.
• Η οικονομική επιβάρυνση είναι εξαιρετικά υψηλή και θα τετραπλασιάσει το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων, εφόσον η τιμή ανά τόνο ανέρχεται, χωρίς ΦΠΑ και στην πόρτα του εργοστασίου, σύμφωνα με τη σύμβαση και την προσφορά της αναδόχου ΤΕΡΝΑ, στο ποσόν των 80,50 ευρώ/τόνο για ποσότητα από 0-150.000 (άνευ σημασίας η τιμή 35 ευρώ /τόνο για ποσότητες άνω των 150.000 -200.000).
• Κατακυρώθηκε ήδη ο μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο της αναθεώρησης και της επ’ αυτής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΔΣΑ και αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία θα προβλέπει διάρκεια του έργου τρεις μήνες, ενώ πλέον η διαχείριση των απορριμάτων με σχετική νομοθετική ρύθμιση επανέρχεται στην αρμοδιότητα του ΦΟΔΣΑ και παύει η εκχώρηση της αρμοδιότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
• Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις από τη νέα συμφωνία ΤΕΡΝΑ –Διυπουργικής Επιτροπής (μείωση Κατώτερης Εγγυημένης Ποσότητας, χρονική διάρκεια σύμβασης 20+7έτη και περισσότεροι σταθμοί μεταφόρτωσης) ουδόλως μειώνουν τις νομικές πλημμέλειες της Σύμβασης ΣΔΙΤ και την οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή, με την παρωχημένη τεχνολογία επεξεργασίας των συμμείκτων απορριμμάτων, αλλά προσπαθούν λίγο να επιφέρουν κάποιο «φτιασίδωμα» της Σύμβασης ΣΔΙΤ, για το «θεαθείναι» κσι με πλέον επιβαρυντικούς και ανεπίτρεπτους όρους, ειδικότερα για την πρώτη διαχειριστική ενότητα της Παλαιόχουνης Αρκαδίας.
• Αναληθώς παρουσιάζεται η άνω νέα συμφωνία, ότι «συνάδει» με το νέο ΕΣΔΑ, ενώ «απάδει» καταφανώς.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ
ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΚΑ ΑΡΙΘ. 173714/9.7.2014 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ»
ΚΑΙ
ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΔΑ, Η «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ.
-ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ, ΑΣΕΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
-Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ –ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ολοκληρωμενη Διαχείριση Απορριμμάτων
Περιφέρειας Πελοποννήσου» με ΣΔΙΤ.

Δευτέρα, Απριλίου 25, 2016

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ :ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΣΕΑ

Oι Πολιτιστικοί Σύλλογοι κατοίκων Παλαιοχούνης, Ασέας, Κερασταρίου και η Επιτροπή αγώνα Αρκαδίας - Μεσσηνίας κατά του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», σε οποιαδήποτε μορφή του, προσκαλούν την Μεγάλη Τρίτη 26/4 και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα του πρώην Δημαρχείου Δ.Ε. Βαλτετσίου στην Κάτω Ασέα σε συνάντηση με θέμα: «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ - ΣΔΙΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΜΕ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ - ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ - ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ».
Η πρόσκληση αυτή αποφασίστηκε για την άνω ημερομηνία λόγω της κρισιμότατης κατάστασης για το άνω θέμα, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, λίγο πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων των ενδιαφερομένων κατοίκων, φορέων εξουσίας και γενικά εμπλεκόμενων ώστε να υπάρξει γρήγορη και πλήρης ενημέρωση προς όλους, για τα τεκταινόμενα και την τύχη του τόπου μας, τις προοπτικές του αγώνα μας και τα μέσα γι’ αυτόν.
ΑΘΗΝΑ, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ» ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ» ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΛΛΙΑΣ

Σάββατο, Απριλίου 23, 2016

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΙΚΟΥ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ!!

https://www.youtube.com/watch?v=z9F12oF0Xuc

Τρίτη, Απριλίου 19, 2016

Σάββατο, Απριλίου 16, 2016

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΜΩΣ ....ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ!!!

https://www.youtube.com/watch?v=K5WVU-zKf9A

Τετάρτη, Απριλίου 13, 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Όσοι/ες ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα των συλλογικοτήτων της Πελοποννήσου και όσοι/ες συνυπογράφουμε, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στον τομέα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και γενικότερα των αποβλήτων. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης θα επιτείνει τα προβλήματα και τους κινδύνους, σε ότι αφορά στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον και θα αποτελεί μόνιμη αιτία για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Καταδικάζουμεαπερίφραστα το γεγονός ότι, αντί να παρθούν γενναίες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συνεχίζεται σκόπιμα το καθεστώς της απραξίας, προκειμένου η περιφέρεια Πελοποννήσου να επιβάλλει τη σύμβαση ΣΔΙΤ και το σχεδιασμό που αυτή προκρίνει. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η σύμβαση ΣΔΙΤ δεν είναι, απλά, ένα μέσο χρηματοδότησης δημόσιων υποδομών, αλλά ένα εργαλείο εκτεταμένης ιδιωτικοποίησης και επιβολής ενός ακριβού, συγκεντρωτικού και αντιπεριβαλλοντικού μοντέλου διαχείρισης των αποβλήτων.

Η σύμβαση ΣΔΙΤ και ο σχεδιασμός που επιβάλλει:
1.    Αντιπροσωπεύει ένα σχέδιο που είναι στα μέτρα της ΤΕΡΝΑ και δεν είναι σχέδιο της πολιτείας (της περιφέρειας, του φορέα διαχείρισης ή των δήμων).
2.    Είναι ένα σχέδιο, αποκλειστικά, για τη διαχείριση των σύμμεικτων. Μιλά μόνο για σταθμούς μεταφόρτωσης σύμμεικτων, για εργοστάσια σύμμεικτων και για ταφή των υπολειμμάτων της επεξεργασίας σύμμεικτων.
3.    Αποκλείει την περίπτωση να επιτευχθούν οι στόχοι του εθνικού σχεδίου, καθώς εισάγει την απαράδεκτη επιλογή της εγγυημένης ποσότητας σύμμεικτων. Και, μάλιστα, στο επίπεδο των 150.000 τόνων/έτος, που σύμφωνα με τη μελέτη της ίδιας της ΤΕΡΝΑ αντιστοιχεί στο 68% του συνόλου των αστικών αποβλήτων (ΑΣΑ) της περιφέρειας.
4.    Εκτός από την έννοια της εγγυημένης ποσότητας, υπάρχει και η επιλογή της μέγιστης ποσότητας, που ορίζεται στους 200.000 τόνους/έτος, δηλαδή πάνω από το 90% του συνόλου των ΑΣΑ, με ότι σημαίνει αυτό για το κατασκευαστικό κόστος. Αυτή η πρόβλεψη, μαζί με τη μειωμένη τιμή που προσφέρεται για τις ποσότητες τις πάνω από τους 150.000 τόνους/έτος, είναι μια απροκάλυπτη παρότρυνση προς τους δήμους να αδιαφορήσουν για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση και να στέλνουν όλα τους τα σκουπίδια, σύμμεικτα, στα εργοστάσια.
5.    Στη σύμβαση περιλαμβάνεται όρος για την υποχρεωτική παράδοση του συνόλου των σύμμεικτων των δήμων στα εργοστάσια της ΤΕΡΝΑ. Αυτό που υποκρύπτεται είναι η προσπάθεια να αποτραπεί κάθε προσπάθεια των δήμων, τώρα και στο μέλλον, να αναπτύξουν αποκεντρωμένες υποδομές ήπιας διαχείρισης. Αυτό σημαίνει, πως ακόμη κι αν μειωθούν οι εγγυημένες ποσότητες, τα σύμμεικτα θα εξακολουθήσουν να παραμένουν πάρα πολλά και αναγκαστικά θα οδηγούνται στις μονάδες επεξεργασίας της ΤΕΡΝΑ.
6.    Τα υλικά που δεν θα ανακτώνται με προδιαλογή και θα ανακτώνται μέσα από τη μηχανική επεξεργασία των σύμμεικτων στα τρία εργοστάσια αντιστοιχούν μόνο στο 22% των εισερχομένων (ανακυκλώσιμα υλικά 15% και βιοαέριο 7%). Όλα τα άλλα θα είναι, ουσιαστικά άχρηστα υλικά, με το υπόλειμμα για ταφή να φτάνει το 45%.
7.    Έχει ένα πολύ υψηλό κατασκευαστικό κόστος, της τάξης των 120 εκ. ευρώ,που θα χρηματοδοτηθεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τα δημόσια ταμεία και τις τράπεζες και θα εξανεμίσει κάθε διαθέσιμο πόρο για τη χρηματοδότηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αφήνοντας μετέωρα τα τοπικά σχέδια διαχείρισης των δήμων.
8.      Έχει πάρα πολύ υψηλό διαχειριστικό κόστος (99 ευρώ/τόνο για τις εγγυημένες ποσότητες και 43 ευρώ/τόνο για τις ποσότητες πάνω από τις εγγυημένες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς). Πολύ ψηλές τιμές, ακόμη και γι αυτού του τύπου τη διαχείριση και, μάλιστα, καθόλου διαπραγματεύσιμες, απ’ ότι αφήνεται να διαρρεύσει.
9.    Επιβάλλει και άλλες δεσμεύσεις, όπως αυτή που αφήνει ανοιχτό το θέμα της χρέωσης των ποσοτήτων που υπερβαίνουν τις μέγιστεςή αυτή που μεταφέρει στην περιφέρεια το κόστος επιπρόσθετων ή εναλλακτικών υπηρεσιών, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των μονάδων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι η επιλογή της λύσης της ΣΔΙΤ είναι η λάθος λύση. Απορρίπτουμε, ταυτόχρονα,την προσπάθεια «επαναδιαπραγμάτευσής» της, προσπάθεια που φαίνεται να εξαντλείται στον περιορισμό των εγγυημένων ποσοτήτων. Σε καμία περίπτωση, όμως, οι οποιεσδήποτε «επιδιορθώσεις» της ΣΔΙΤ δεν είναι ικανές να αλλάξουν τη φιλοσοφία και τη στόχευσή της, ούτε να αποδώσουν καλύτερα αποτελέσματα (περιβαλλοντικά και οικονομικά).

Είμαστε πεισμένοι/ες ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, παρά η ακύρωση της σύμβασης ΣΔΙΤ και η ταχεία επεξεργασία, χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός νέου περιφερειακού σχεδίου από το ΦοΔΣΑ και τοπικών σχεδίων διαχείρισης από τους δήμους, στη βάση του μόνου εναλλακτικού μοντέλου, που έχει βάσιμες ελπίδες γρήγορης υλοποίησης και παραγωγής αποτελεσμάτων, αυτού της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με δημόσιο χαρακτήρα και με έμφαση στις πολιτικές πρόληψης, επαναχρησιμοποίησηςκαι προδιαλογής των υλικών.Αγνοώντας τις ποικιλώνυμες πιέσεις που ασκούνται και θα ασκηθούν.Αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα και εμπειρίες από δραστηριότητες δήμων της Πελοποννήσου, που κινούνται προς την παραπάνω κατεύθυνση, αφού, εκτός των όποιων αποτελεσμάτων «παράγουν», καταρρίπτουν το μύθο ότι η ΣΔΙΤ και το συγκεντρωτικό μοντέλο είναι μονόδρομος. Ζητάμε από όλους τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια να πάρουν ξεκάθαρα και ανοιχτά θέση, να προωθήσουν ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και να μην κρύβονται πίσω από έωλες δικαιολογίες αποφεύγοντας τις ευθύνες τους.


Με βάση τα παραπάνω, είναι αυτονόητο ότι θα μας βρουν αντίθετους/εςπιθανές απόπειρες αναπαραγωγής του μοντέλου της ιδιωτικοποιημένης διαχείρισης που απορρίπτουμε, σε μικρότερη, έστω, κλίμακα και με την προσχηματική επίκληση της αποκέντρωσης. Ιδιαίτερα, οι υστερόβουλες προτάσεις για αποδοχή τεχνολογιών καύσης, που θέλουν να εκμεταλλευτούν την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεταιη διαχείριση των αποβλήτων της περιφέρειας.

Θεωρούμε καθοριστικό το ρόλο των πολιτών και των συλλογικών σχημάτων που τους εκφράζουν, στην προσπάθεια να δημιουργηθεί το πιο πλατύ μέτωπο δυνάμεων για να αλλάξει κατεύθυνση η διαχείριση των αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Κάτι τέτοιο επιβάλλει μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, που θα ξεκινούν από την ενημέρωση και θα ολοκληρώνονται με μαζικές κινηματικές παρεμβάσεις.Για το σκοπό αυτό θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα που διαθέτουμε.

(Το ψήφισμα παρουσιάστηκε στη συνάντηση των συλλογικοτήτων και είχε την υποστήριξη της πλειοψηφίας των συγκεντρωμένων)

Τρίπολη, 10.4.2016

το προεδρείο της συνάντησης

Τρίτη, Απριλίου 12, 2016

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

Παραμένει η αβεβαιότητα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει και δεν έχει πάρει ακόμη την τελική της απόφαση, όπως επεσήμανε χθες στην Καλαμάτα, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης. Αν, δηλαδή, η διαχείριση θα γίνει με τη ΣΔΙΤ της Περιφέρειας με τους βελτιωμένους όρους της διαπραγμάτευσης ή με την ανάληψη της ευθύνης της διαχείρισης από τους δήμους με τη στήριξη του κράτους.
Στη χθεσινή του συνάντηση με το δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, ο υπουργός έριξε το "μπαλάκι" στους δήμους, σημειώνοντας πως «οι δήμοι έχουν τον πρώτο λόγο και, φυσικά, εμείς υπηρετούμε τις δικές τους επιλογές, πάντα με τη δική μας κεντρική κατεύθυνση». Εκτίμησε ότι «αυτό το πρόβλημα θα λυθεί πάντα με τη συναίνεση των δήμων -και φυσικά με τη δική μας συνεισφορά. Οι δήμοι είναι εκείνοι που μαζεύουν τα απορρίμματα».
Απαντώντας σε ερωτήσεις μας, είπε ότι «αναδιαπραγματευτήκαμε τη λύση της ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ και, μάλιστα, πετύχαμε πάρα πολύ σημαντικές βελτιώσεις. Στη λύση αυτή η εγγυημένη ποσότητα από εκεί που ήταν στο 58% της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων, κατέβηκε ήδη μ' αυτή τη διαπραγμάτευση -τεράστια οικονομία για τους δημότες- στο 37%» και σημείωσε: «Αυτό είναι μια πρόταση. Με την τροποποίηση του περιφερειακού σχεδίου, που ανήκει στους δημάρχους, θα δούμε ποια θα είναι η τελική λύση. Εμείς ως κυβέρνηση το καθήκον μας το κάναμε. Και την παλιά λύση βελτιώσαμε και καινούργιες λύσεις, εάν υπάρχουν, τις περιμένουμε καλόδεχτα στο διάλογο από τους δημάρχους».
Επίσης, ο κ. Τσιρώνης παρατήρησε πως «το καινούργιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων μετατρέπει τα απορρίμματα από πρόβλημα σε ευκαιρία, μία ευκαιρία να κερδίσει επιτέλους και η Ελλάδα από την κυκλική οικονομία ένα σημαντικό κύκλο εργασιών και 16.000 νέες θέσεις εργασίας, με 2 δισ. τζίρο».
Στις δηλώσεις του ο κ. Νίκας είπε ότι «αυτό το μεγάλο ζήτημα, που δυστυχώς έχει καταστεί εθνικό πρόβλημα, μόνο με τη συνεννόηση κυβέρνησης, δημάρχων, περιφερειαρχών μπορεί να επιλυθεί». Εξέφρασε τη χαρά του «γιατί ο υπουργός είναι φορέας του πνεύματος της συνεννόησης και της συναίνεσης σ' αυτό το ζήτημα» και ανέφερε πως «εμείς ως Δήμος Καλαμάτας θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας, πάντοτε στην κατεύθυνση της συνεννόησης και της συναίνεσης, ιδιαίτερα με το υπουργείο, που έχει τη μεγάλη ευθύνη να δώσει το βηματισμό για την επίλυση αυτού του προβλήματος». Δήλωσε, ακόμα, την εμπιστοσύνη του στα βήματα που κάνει ο υπουργός, ως αρχή της επίλυσης και διευκρίνισε: «Δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε το πρώτο βήμα, τα λύσαμε όλα. Μπροστά μας είναι τα βήματα τα μεγάλα, να επιτύχουμε τους στόχους που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανακύκλωση και σε όλα τα άλλα ζητήματα».
Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτα Κοζομπόλη.
Στη συνέχεια ο δήμαρχος και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος επισκέφθηκαν το χώρο διαχείρισης απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα.
ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Γράφτηκε από τον  Γιάννης Σινάπης
ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η ΜΠΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ. ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΠΑΛΑ Η ΘΑ ΤΗΝ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ;;;

Δευτέρα, Απριλίου 11, 2016

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)


Δελτίο τύπου
Συνάντηση συλλογικοτήτων, Τρίπολη, 10 Απριλίου 2016

Ακυρώνουμε τη ΣΔΙΤ, διεκδικούμε αποκεντρωμένη διαχείριση,με δημόσιο χαρακτήρα και με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών

Την Κυριακή 10/4, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση συλλογικοτήτων της Πελοποννήσου, για το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, με επίκεντρο την επαπειλούμενη υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ, μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΤΕΡΝΑ. Την πρωτοβουλία της συνάντησης είχαν δεκαοκτώ φορείς και συλλογικότητες της Πελοποννήσου και η ΠΡΩΣΥΝΑΤ (Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των αποβλήτων).
Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν πολλοί φορείς και συλλογικότητες της Πελοποννήσου, εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση και πολλοί αιρετοί, μέλη των δημοτικών συμβουλίων και του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους οι δήμαρχοι Τρίπολης κ. Δ. Παυλής, Κορίνθου κ. Αλ. Πνευματικός, Σπάρτης κ. Β. Βαλιώτης, Βόρειας Κυνουρίας κ. Π. Μαντάς και ο αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης κ. Κ. Κουσουλός. Παραβρέθηκαν, επίσης, οι βουλευτές Κορινθίας κ. Μ. Θελερίτη και κ. Γ. Ψυχογιός.
Η εισήγηση του εκπροσώπου των συλλογικοτήτων, που διοργάνωσαν τη συνάντηση, στάθηκε ιδιαίτερα στην επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εξαιτίας της εμμονής της περιφέρειας να επιβάλλει τη σύμβαση ΣΔΙΤ. Μια σύμβαση-λύση, που βρίσκεται σε πλήρη διάσταση και με το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και με το καλώς εννοούμενο δημόσιο συμφέρον. Με μια αναλυτική κριτική στη σύμβαση αποδομήθηκε το σύνολο των επιχειρημάτων των υποστηρικτών της και τεκμηριώθηκε ότι δεν αποτελεί μονόδρομο, ούτε τη λύση που χρειάζεται η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Είναι λύση πανάκριβη, δεν παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα στον τομέα της ανάκτησης, καθηλώνει την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών, περιθωριοποιεί την κοινωνία και οδηγεί σε γενικευμένη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων. Εκφράστηκε, επιπλέον, η αντίθεση στην προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης ΣΔΙΤ, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι οποιεσδήποτε «επιδιορθώσεις» δεν είναι ικανές να αλλάξουν τη φιλοσοφία και τη στόχευσή της, ούτε να αποδώσουν καλύτερα αποτελέσματα (περιβαλλοντικά και οικονομικά).
Οι φορείς και οι συλλογικότητες δεν περιορίστηκαν στο αίτημα για μη υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ. Μίλησαν, πολύ συγκεκριμένα, για την ανάγκη ταχείας επεξεργασίας και υλοποίησης, από το ΦοΔΣΑ και τους δήμους, ενός νέου περιφερειακού σχεδίου και τοπικών σχεδίων σιαχείρισης, στη βάση του μόνου εναλλακτικού μοντέλου, που έχει βάσιμες ελπίδες γρήγορης υλοποίησης και παραγωγής αποτελεσμάτων, αυτού της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με δημόσιο χαρακτήρα και με έμφαση στη μείωση των αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση και στην προδιαλογή των υλικών. Επέστησαν την προσοχή των συγκεντρωμένων στον υπαρκτό κίνδυνο αναπαραγωγής του παλιού μοντέλου διαχείρισης, σε μικρότερη κλίμακα και με την προσχηματική επίκληση της αποκέντρωσης και, ιδιαίτερα, στις υστερόβουλες προτάσεις για αποδοχή τεχνολογιών καύσης, που θέλουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση κρίσης στην οποία έχει οδηγηθεί σκόπιμα η διαχείριση των αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
Στη ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε πήρε μέρος μεγάλος αριθμός πολιτών και εκπροσώπων φορέων. Στο σύνολό τους, σχεδόν, επικρότησαν την πρωτοβουλία των συλλογικοτήτων και το περιεχόμενό της. Κατέθεσαν σειρά προτάσεων, ώστε να γίνει πιο σαφής και πιο αποτελεσματική η παρέμβαση των τοπικών κοινωνιών. Σε αρκετές από τις παρεμβάσεις επισημάνθηκε η ανάγκη να υπάρξει συνέχεια στην πρωτοβουλία των συλλογικοτήτων, τόσο στην κατεύθυνση της ενημέρωσης, όσο και στην κατεύθυνση της οργάνωσης παρεμβάσεων κινηματικού χαρακτήρα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες.
Χαρακτηριστική των διεργασιών που συντελούνται στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με πιθανό αντίκτυπο και στην τελική έκβαση της προσπάθειας για την ακύρωση της ΣΔΙΤ, ήταν η κοινή στάση των τεσσάρων παρευρισκόμενων δημάρχων (Τρίπολης, Κορίνθου, Σπάρτης και Βόρειας Κυνουρίας), οι οποίοι εξέφρασαν τη ρητή αντίθεσή τους και στην υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ και στην επαναδιαπραγμάτευσή της. Επανέλαβαν την απαίτησή τους προς την κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα (νομοθετικά, χωροταξικά, χρηματοδοτικά), έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός νέου αναθεωρημένου περιφερειακού σχεδίου και τοπικών σχεδίων διαχείρισης, στη βάση των αρχών που προαναφέρθηκαν.
Το αποτέλεσμα του πλούσιου διαλόγου αποτυπώθηκε στο περιεχόμενο του ψηφίσματος που εγκρίθηκε -θα δημοσιοποιηθεί τις επόμενες μέρες- στο οποίο αποτυπώνονται, συνοπτικά αλλά στοχευμένα, οι ανησυχίες, οι λόγοι της απόρριψης της δρομολογημένης σύμβασης ΣΔΙΤ και της όποιας ωραιοποίησής της, καθώς και η απαίτηση για αλλαγή πλεύσης, προς την κατεύθυνση της δημόσιας, αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση υλικών, μέσω προδιαλογής. Με αυτήν την κατεύθυνση καλούνται να συνταχθούν οι δήμοι και ο περιφερειακός ΦοΔΣΑ, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς συμβιβασμούς με τα ποικιλώνυμα συμφέροντα, που στηρίζουν τις φιλοεργολαβικές λύσεις.

Τετάρτη, Απριλίου 06, 2016

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, παίρνει νέα τροπή, ύστερα και από τη νέα πρόταση-λύση που εμφανίστηκε στο τραπέζι των συνομιλιών το τελευταίο καιρό.
Η πρόταση αυτή είναι των πέντε πιο μεγάλων πληθυσμιακά Δήμων της Περιφέρειάς μας και περιέχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα όσα περιλαμβάνει η γνωστή σε όλους μας πρόταση της ΤΕΡΝΑ.
Πριν μερικές μέρες 23-3-2016 έγινε η επίσημη παρουσίαση της πρότασης αυτής από τον δήμαρχο του Δήμου Τρίπολης κο Δημήτρη Παυλή, ο οποίος μάλιστα υποστήριξε μεταξύ των άλλων, ότι με τη νέα αυτή πρόταση-λύση του προβλήματος, συμφωνούν και την αποδέχονται δεκαπέντε περίπου Δήμοι, μικροί και μεγάλοι πληθυσμιακά, της Περιφέρειας.
Η πρόταση-λύση αυτή, απ ότι ακούσαμε τη μέρα εκείνη, έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα σε σχέση με τη πρόταση της ΤΕΡΝΑ:
1ο.Αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο και εφαρμόζει στη πράξη την ανακύκλωση με τη διαλογή στη πηγή, ανάκτηση όλων των χρήσιμων ανόργανων υλικών και κομποστοποίηση των οργανικών υλικών, ενώ η πρόταση της ΤΕΡΝΑ μιλάει για διαχείριση σύμμεικτων σκουπιδιών. 
2ο. Στοχεύει σε μηδενικό υπόλειμμα από την όλη διαδικασία της διαχείρισης, ενώ η ΤΕΡΝΑ με βάση τη δική της μελέτη μιλάει για 42% υπόλειμμα.
3ο. Έχει χαμηλό κόστος διαχείρισης της τάξης των 30 Ευρώ ανά τόνο, που είναι κατά πολύ χαμηλότερο από εκείνο της ΤΕΡΝΑ, που φτάνει τα 115 Ευρώ ανά τόνο.
4ο. Δεν ζητάει χρηματοδότηση από τα ταμεία των δήμων η του κράτους, αφού τις όποιες δαπάνες θα τις εξασφαλίσει από Ευρωπαϊκά προγράμματα εκτός του ΕΣΠΑ.
Η ΤΕΡΝΑ μιλάει για μία επένδυση συνολικά 150 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου, εκ των οποίων 58 εκατομ. περίπου θα βάλει το κράτος από χρήματα του ΕΣΠΑ με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου και τα υπόλοιπα 92 εκατομ περίπου. θα τα βάλει η ΤΕΡΝΑ με δάνεια από τις τράπεζες και με ίδια κεφάλαια.
5ο. Η πρόταση-λύση των δημάρχων μιλάει για όλα τα απορρίμματα κάθε είδους και προελεύσεως, όπως αστικά (τα γνωστά σε όλους μας σκουπίδια) βιομηχανικά και τοξικά(όπως απόβλητα ελαιοτριβείων, λημματολάσπη βιολογικών καθαρισμών κλπ), αδρανή (π.χ οικοδομικά μπάζα κλπ), φυτικής προέλευσης (όπως τα κλαδέματα και τα προϊόντα των αποψιλώσεων δηλαδή χόρτα κλπ) και οικιακής χρήσεως (όπως στρώματα, καρέκλες, τραπέζια, ρούχα, υφάσματα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη κλπ) ενώ η ΤΕΡΝΑ μιλάει μόνο για τα αστικά απόβλητα, δηλαδή μόνο για τα γνωστά σε όλους μας κλασικά σκουπίδια και δεν κάνει καμία αναφορά για τα άλλα απόβλητα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε μία επισήμανση της προσοχής μας, γιατί η σύμβαση της ΤΕΡΝΑ μιλάει για απαγόρευση κάθε παράλληλης δράσης από τους Δήμους και εύκολα μπορεί να συμπεράνει ο καθένας μας ότι για την όποια επιπλέον διαχείριση των άλλων αποβλήτων, θα είναι αναγκασμένοι οι Δήμοι να πέσουν στα νύχια της ΤΕΡΝΑ και σίγουρο είναι, ότι θα συνοδεύεται με επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.
6ο. Τα κέρδη από τη διαχείριση των απορριμμάτων, με βάση τη πρόταση των δημάρχων, θα επιστρέφονται στα ταμεία των δήμων, αφού οι δήμοι θα είναι ο φορέας της διαχείρισης, ενώ με βάση τη πρόταση της ΤΕΡΝΑ θα καταλήγουν ουσιαστικά στα ταμεία της Εταιρείας, αφού αυτή θα είναι ο αποκλειστικός και μοναδικός φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων.
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η πρόταση-λύση των δημάρχων υπερτερεί κατά πολύ σε πλεονεκτήματα για τους δημότες και του δημοσίου συμφέροντος, έναντι της πρότασης της ΤΕΡΝΑ.
Ύστερα από τα παραπάνω, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι με το θέμα αυτό, που είναι εκείνο της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, να δούνε με τη πρέπουσα προσοχή τη νέα αυτή πρόταση των δημάρχων και να ζητήσουν από τους δημάρχους αυτούς περισσότερα στοιχεία.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο δήμαρχος Τρίπολης κος Δημήτρης Παυλής, ήδη βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους μελετητές και τους συντάκτες της νέας αυτής πρότασης και διαβεβαιώνει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η πρόταση αυτή θα είναι καταγεγραμμένη στο χαρτί με κάθε λεπτομέρεια και τότε θα υποβληθεί για συζήτηση στο τραπέζι με κάθε αρμόδιο κυβερνητικό και υπηρεσιακό παράγοντα.
Παράλληλα απ ότι συμφωνήθηκε και στη πρόσφατη συνεδρίαση του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, κινήθηκε η διαδικασία αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), έτσι ώστε να περιλαμβάνει στη τελική του μορφή και τη πρόταση αυτή των δημάρχων, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση η πρόταση αυτή να πάρει την επίσημη αναγνώριση.
Οι δήμαρχοι εν τω μεταξύ δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να διαχειριστούν από μόνοι τους τα απορρίμματά τους, αφού ο νέος ΕΣΔΑ τους αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα και ότι ζητάνε την όποια βοήθεια χρειάζονται από τη κυβέρνηση σε διαδικαστικά θέματα όπως π.χ αδειοδοτήσεις για χωροθέτηση των όποιων εγκαταστάσεων χρειάζονται, προκειμένου να προχωρήσουν στη δική τους διαχείριση των απορριμμάτων τους.
Η αλήθεια είναι ότι τα χρονικά περιθώρια, λόγω της τραγελαφικής κατάστασης που επικρατούσε μέχρι πριν λίγο καιρό με την υπόθεση αυτή, έχουν στενέψει υπερβολικά, και τώρα θα πρέπει οι δήμαρχοι να συντονίσουν τα βήματά τους για να προλάβουν το χρόνο, ο οποίος είναι αδυσώπητος και απαιτεί εγρήγορση.
Η κυβέρνηση δια των αρμόδιων υπουργών έχει δηλώσει ότι θα περιμένει τη πρόταση αυτή των δημάρχων και εφ όσον διαπιστωθεί ότι είναι πιο συμφέρουσα και επιχειρησιακά εφαρμόσιμη, δεν έχει κανένα λόγο να μη την υποστηρίξει και να μη την υιοθετήσει.
ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ
Συντονιστής της Ν.Ε του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας