Πέμπτη, Δεκεμβρίου 18, 2014

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ & ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
                                                 Προς
                                                 1.Τον Δήμαρχο Οιχαλίας                                                                           κ. Αριστείδη Σταθόπουλο
                                                 2.Τον Πρόεδρο του Δημ.Συμβουλίου
                                                    κ.Σπύρο Αδαμόπουλο
                                                 3.Τους επικεφαλείς των παρατάξεων
                                                    της Αντιπολίτευσης 
                                                    κ.κ. Γιώτα Γεωργακοπούλου
                                                    Κώστα Δημητρακόπουλο, Ηλία
                                                    Σακελλαριάδη Κώστα Ρειτζόπουλοκαι
                                                 4.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                                                         του Δήμου Οιχαλίας
                                                    Μελιγαλά
Κύριε Δήμαρχε
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί σύμβουλοι
Σας καταθέτουμε δυο φωτοαντίγαφα του με αριθμ.πρωτ. 1529/27-6-2014 εγγράφου-γνωμοδότησης της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ουσιαστικά και κατά την γνώμη μας πρόκειται για το ίδιο έγγραφο σε δυο εκδόσεις, το οποίο μνημονεύεται στο σημείο 179 του προοιμίου της αριθμ.173714/9-7-2014 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Υπουργού Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του έργου:<<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με φορέα του έργου την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
To πρώτο έγγραφο αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το δεύτερο έγγραφο εστάλη σε απάντηση σχετικής αίτησης δημοτών του Δ.Δ. Καλλιρρόης
Τα δυο ταυτάριθμα έγγραφα σε κάποια σημεία συμφωνούν και σε κάποια σημεία διαφέρουν. Προς διευκόλυνσή σας έχουμε προβεί στις παρακάτω διαγραμήσεις.
Με πράσινο χρώμα έχουμε διαγραμμίσει τα στοιχεία στα οποία συμφωνούν και τα δυο έγγραφα όπως :
-Η υπηρεσία που εξέδωσε και τα δυο έγγραφα
-Η υπηρεσία στην οποία απευθύνονται και τα δυο έγγραφα
-Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία που εκδόθηκαν και τα δυο έγγραφα
-Το θέμα και τα δυο επικαλούμενα σχετικά
-Τα στοιχεία και η θεσμική θέση του προσώπου που υπογράφει και τα δυο έγγραφα που είναι το ίδιο άτομο καθώς  και του προσώπου που υπογράφει το ακριβές αντίγραφο και των δυο εγγράφων
-Η μερική συμφωνία του περιεχομένου και των δυο εγγράφων κ.λ.π
Με κόκκινο ανοικτό έχουμε διαγραμμίσει τα στοιχεία στα οποία διαφέρουν τα δυο έγγραφα
Κύριε Δήμαρχε
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί σύμβουλοι
-Επειδή το ως άνω έγγραφο είναι η απάντηση- γνωμοδότηση της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς το ΥΠΕΚΑ-ΕΥΠΕ (τμήμα Β) και η γνωμάτευση ουσιαστικά αφορά: 
-τη γνώμη της ως άνω υπηρεσίας για τις επιπτώσεις που θα έχει το προτεινόμενο έργο-(κατασκευή σκουπιδοεργοστασίου στη θέση <<Όνι>> της Καλλιρρόης)-στην αγροτική γη και την αγροτική παραγωγή στην συγκεκριμένη περιοχή καθώς και
-ο χαρακτηρισμός της γεωργικής έκτασης στην οποία προτείνεται να γίνει το έργο ως προς την παραγωγικότητά του (υψηλής ή μη)
Επειδή το περιεχόμενο-γνωμοδότηση του παραπάνω εγγράφου(αριθμ.πρωτ. 1529/27-6-2014 της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων) είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη στη απόφαση του υπουργού ΥΠΕΚΑ για την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Υπουργού Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
-Επειδή θεωρούμε ότι τυγχάνει περαιτέρω διερεύνησης η έκδοση και το περιεχόμενο των δυο επισυναπτόμενων ταυτάριθμων εγγράφων ,που κατά τη γνώμη μας  αφορά ένα έγγραφο σε δυο εκδόσεις και
-Επειδή διαπιστώνεται για μια ακόμη φορά νέα διαφοροποίηση δημοσίου εγγράφου που μπορεί να αλλοιώνει την πραγματικότητα γι αυτό προτείνεται η διερεύνηση του από την δικαιοσύνη. Προτείνεται όπως η διερεύνηση πραγματοποιηθεί σε συσχετισμό με την μηνυτήρια αναφορά που έχει κατατεθεί(από Συλλόγους της περιοχής) στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 9-5-2014.
Μετά από τα προαναφερθέντα παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας νομικής ή οιασδήποτε άλλης μορφής  ενέργειες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σας κάνουμε γνωστό ότι το παρόν έγγραφο θα σταλεί και σε όποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις(e-mail) μελών του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας έχουμε στη διάθεσή μας   
                               Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΤΩΝ
2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΤΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
3.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΙΩΝ
4.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ
5.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΤΑΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΚΛΑΙΩΝ
 Κ      Χ 

Τρίτη, Δεκεμβρίου 16, 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!! ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ……ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΟΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ !!!!!!!!!!!

Επειδή όμως εμείς μαζί με την τοπική κοινωνία αγωνιζόμαστε για να αποτρέψουμε την δημιουργία τέτοιας εγκατάστασης στη θέση <<Όνι>> της Καλλιρρόης για αυτό θα σας αποκαλύψουμε… πουν συμφωνούν και….. που υπάρχουν διαφορές στα δυο ταυτάριθμα έγγραφα.
Με το πράσινο χρώμα έγινε διαγράμμιση των στοιχείων που συμφωνούν και  τα δυο έγγραφα όπως :
-Η υπηρεσία που εξέδωσε και τα δυο έγγραφα
-Η υπηρεσία στην οποία απευθύνονται και τα δυο έγγραφα
-Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία που εκδόθηκαν και τα δυο έγγραφα
-Το θέμα και τα δυο επικαλούμενα σχετικά
-Αυτός που υπογράφει και τα δυο έγγραφα είναι το ίδιο πρόσωπο καθώς  και αυτός που υπογράφει το ακριβές αντίγραφο τους 
-Η μερική συμφωνία του περιεχομένου και των δυο εγγράφων κ.λ.π

Με κόκκινο ανοικτό χρώμα έγινε διαγράμμιση των στοιχείων που διαφέρουν τα δυο έγγραφα

ΠΡΟΣΕΞΤΕ-ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ …ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
To …πρώτο έγγραφο αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το …δεύτερο έγγραφο εστάλη σε απάντηση σχετικής αίτησης δημοτών του Δ.Δ. Καλλιρρόης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σημειώνεται ότι το παραπάνω έγγραφο- (γιατί ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο έγγραφο ….σε δυο εκδόσεις και συγκεκριμένα του 1529/27-6-2014 εγγράφου-γνωμοδότησης της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων)-μνημονεύεται στο σημείο 179 του προοιμίου της αριθμ.173714/9-7-2014 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Υπουργού Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 15, 2014

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος

Σάββατο, Δεκεμβρίου 13, 2014

Χριστούγεννα στην Καλαμάτα και επίσημα με το άναμμα του δέντρου (βίντεο & φωτογραφίες)

Τα γιορτινά της «φόρεσε» η Καλαμάτα
Από  το βράδυ της Παρασκευής η Καλαμάτα φόρεσε τα χριστουγεννιάτικα ρούχα της, με το άναμμα του δέντρου στην κεντρική πλατεία. Για μία ακόμη χρονιά πολλοί παρακολούθησαν τα δρώμενα πριν και μετά τη φωταγώγησή του.
 «Η Καλαμάτα φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι ομορφότερη από κάθε προηγούμενη χρονιά» έχει εξαγγείλει ήδη από προχθές ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας.
 Φέτος στην Καλαμάτα υπάρχουν δύο μεγάλα χριστουγεννιάτικα δέντρα, στην κεντρική πλατεία και στην πλατεία 23ης Μαρτίου, ενώ θα γίνουν εκδηλώσεις σε περισσότερα σημεία της πόλης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και θα συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς και εκατοντάδες εθελοντές.
 Σκοπός των εκδηλώσεων είναι να διασκεδάσει δωρεάν ο κόσμος  και να ξεχάσει για λίγες ώρες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

https://www.youtube.com/watch?v=FUmnfsHrCsAΠέμπτη, Δεκεμβρίου 11, 2014

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΞΑΣΤΕΡΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6Χ3Χ4

 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Νέα ευρήματα στο σπήλαιο «Ξαστέρι» ενισχύουν τις αντιρρήσεις για το σκουπιδοεργοστάσιο στην Καλλιρρόη

Νέα ευρήματα έρχονται συνεχώς στο «φως» από τις επισκέψεις του Τοπικού Τμήματος Μεσσηνίας της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας στο σπήλαιο «Ξαστέρι», που ενισχύουν το οπλοστάσιο της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των συλλόγων και των κατοίκων της περιοχής, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Καλλιρρόη.
 Η τελευταία επίσκεψη έγινε στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία μέλη της, συνοδεία πυροτεχνουργών του Στρατού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και ασθενοφόρου του Στρατού, βρέθηκαν εκεί με σκοπό την ανάσυρση και εξουδετέρωση της χειροβομβίδας που είχε πρόσφατα εντοπιστεί, καθώς και την έρευνα για τυχόν άλλα επικίνδυνα υλικά.
 Τα μέλη του Συλλόγου, συνοδεία πυροτεχνουργού, καταρριχήθηκαν στην καταβόθρα και αφού ο πυροτεχνουργός συνέλεξε και ασφάλισε τη χειροβομβίδα, «σκανάρισε» με ειδικό στρατιωτικό εξοπλισμό την περιοχή του δαπέδου του σπηλαίου, μέχρι που διαβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκαν άλλα επικίνδυνα υλικά.
 Ο πυροτεχνουργός, συνοδευόμενος από ένα μέλος του συλλόγου, αναρριχήθηκε έξω από το σπήλαιο, και τα άλλα δύο μέλη συνέχισαν την εξερεύνηση ανακαλύπτοντας μια νέα αίθουσα, διαστάσεων 6Χ3Χ4 μέτρων με πλούσιο διάκοσμο, καθώς και διάδρομο που φαίνεται να έχει συνέχεια σε νέα διαδρομή. Λόγω έλλειψης χρόνου η εξερεύνηση διεκόπη. Επόμενη επίσκεψη και περαιτέρω εξερεύνηση του σπηλαίου θα γίνει μελλοντικά, αφού το επιτρέψει ο καιρός.
 Το σπήλαιο «Ξαστέρι» είναι μία καταβόθρα βάθος 30 μέτρων μέχρι στιγμής, διαστάσεων 5X7 μέτρων άνοιγμα από την επιφάνεια μέχρι το βάθος των 30 μέτρων. Έχει πλούσιο διάκοσμο αποτελούμενο από σταλακτίτες μήκους 8 μέτρων περίπου, καθώς, επίσης, «κουρτίνες» και άλλα σπηλαιοθέματα.
 ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 08, 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 08:05

Αγώνας μέχρι την τελική δικαίωση για τα σκουπίδια στην Καλλιρρόη

Γράφτηκε από τον  Γιάννης Σινάπης
Θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, για να μη γίνει το σκουπιδοεργοστάσιο στην περιοχή τους οι κάτοικοι της Καλλιρρόης. Μαζί με τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και τους Σουηδούς που έχουν φτιάξει σπίτια και ζουν εκεί, θέλουν ο τόπος τους να μείνει καθαρός, με τις ελιές και τα νερά, και να αναδειχθούν τα σπήλαια που ανακαλύφθηκαν και έδειξαν πως κρύβουν θησαυρούς.
Οι κάτοικοι της Καλλιρρόης ζητούν να εξερευνηθούν και να αναδειχθούν τσ σπήλαια Ξαστέρι και Μούλικο και τονίζουν πως η περιοχή τους θα αναπτυχθεί αγροτικά και τουριστικά και δε θα καταστραφεί με το σκουπιδοεργοστάσιο.
 Με κατοίκους της Καλλιρρόης, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Σουηδούς ανεβήκαμε στο βουνό πάνω από την Καλλιρρόη και το χώρο που σχεδιάζεται να γίνει το σκουπιδοεργοστάσιο, όπου βρίσκεται το σπήλαιο Μούλικο. Ενα μέρος με ξεχωριστή θέα. Ο μπαρμπα-Μίμης Γκότσης επεσήμανε πως «εγώ είμαι ο υπαίτιος για όλη αυτή τη διαδικασία με τις τρύπες, τα σπήλαια». Σημείωσε ότι «θέλουμε μείνει ως έχει ο τόπος μας και να μην παραδοθεί στην καρκινοχωματερή» και τόνισε: «Από δω αναδείχθηκε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Γιατί θέλουν να μας καταστρέψουν; Εδώ θα σβήσουν τα πάντα, θα χαλάσει το νερό. Και ο δήμαρχος, πού είναι οι ενέργειες του δημάρχου; Είναι ντροπή ένα τέτοιο πράγμα να γίνει χωματερή. Αφορά όλη την περιοχή, όλα τα χωριά. Καταστρέφουν όλα τα χωριά. Ευχαριστούμε και τους Σουηδούς που αγωνίζονται μαζί μας, είναι χωριανοί μας». Ευχαρίστησε επίσης «τα παιδιά, τη Δήμητρα Γιαννοπούλου, τον αδελφό της Γιώργο, τον πατέρα τους Φώτη, το Χρήστο Κυριακόπουλο και τον μπάρμπα ­Γιάννη Αλεξόπουλο. Και το σπηλαιολόγο Βασίλη Παπαδογιωργάκη με το συνεργείο του που εξερεύνησαν τα σπήλαια».
 Ο Φώτης Γιαννόπουλος μας είπε ότι «είμαι γέννημα θρέμμα Καλλιροΐτης. Εχω γεννηθεί στο Μούλικο, εδώ στο σπήλαιο. Εδώ φύλαγα γίδια και πρόβατα 15 χρονών» και παρατήρησε με αποφασιστικότητα: «Εμείς θέλουμε σπήλαια, δε θέλουμε σκουπιδαριά και σκουπιδοεργοστάσια. Δεν είναι ούτε 700 μέτρα η χωματερή από το σπήλαιο. Εχει πολλά χρυσάφια μέσα. Σε αυτό τον τόπο έχουμε αναπνεύσει καθαρό αέρα. Δεν μπορεί να ζήσει ένας, να πάρει τα λεφτά και οι άλλοι να πεθάνουν».
 Ο μπαρμπα-Γιάννης Αλεξόπουλος, απογοητευμένος από τη στάση πολιτικών και αυτοδιοικητικών, επεσήμανε: «Με έχουν φέρει στο σημείο να απαξιώ να ασχολούμαι μαζί τους» και σημείωσε: «Το ξέρουν όλοι το θέμα, ο πρωθυπουργός πρώτος από όλους. Αυτός έδωσε εντολή στο Μανιάτη, τον υπουργό, να υπογράψει. Ο Τατούλης με την ΤΕΡΝΑ εξυπηρετούν συμφέροντα. Θέλουν να καταστρέψουν το λάδι μας, το νερό μας, τον αέρα μας. Δεν υπολογίζουν κανέναν, δε συγκινούνται με τίποτα; Δεν είναι άνθρωποι. Πρέπει να ντρέπονται, από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο».
 Ο Δημήτρης Καπόπουλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, ανέφερε ότι «αγωνιζόμαστε μαζί με την Επιτροπή Αγώνα και τη Σουηδική Κοινότητα και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα αίσιο τέλος». Παρατήρησε πως η ανάπτυξη θα έρθει από τα σπήλαια και όχι από το σκουπιδοεργοστάσιο: «Σε απόσταση 500 μέτρων από δω, από το "Μούλικο" θέλουν να δημιουργήσουν σκουπιδοανάπτυξη. Με την ανάδειξη των σπηλαίων από χώρος σκουπιδοανάπτυξης θα γίνει χώρος τουριστικής ανάπτυξης παράλληλα με την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτά είναι που θα φέρουν την ανάπτυξη, για να υπάρξει ένα διαφορετικό μέλλον για τα παιδιά και τον τόπο μας. Η προσπάθεια για το σκουπιδοεργοστάσιο θα σταματήσει, δε θα περάσει». Και ευχαρίστησε και αυτός το Βασίλη Παπαδογιωργάκη και το συνεργείο του «για το πάθος που δείχνουν».
ΟΙ ΣΟΥΗΔΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Στο βουνό πάνω από την Καλλιρρόη, σε σημείο με εντυπωσιακή θέα (τις καθαρές μέρες φαίνεται μέχρι η Καλαμάτα και η θάλασσα) Σουηδοί έχουν φτιάξει σπίτια και ζουν αρκετούς μήνες το χρόνο. Ενας από αυτούς, ο συγγραφέας Γιαν Χένρικ που αγάπησε την Ελλάδα και την περιοχή, παρατήρησε: «Εδώ είμαστε 15 χρόνια. Για μας στην αρχή η είδηση για το σκουπιδοεργοστάσιο ήταν μια πλάκα, ένα αστείο. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ήταν αλήθεια. Ακόμα και τώρα αρνούμαι να το πιστέψω» Επεσήμανε πως «αν θα γίνει, είναι μεγάλη καταστροφή» και πρόσθεσε: «Είναι το πιο όμορφο μέρος, μέσα στη θέα, με κάστρα, με σπήλαια. Είναι ένα όνειρο που έσπασε. Θα παλέψουμε να μη γίνει, δε θα φύγουμε από δω. Αν είναι για τα λεφτά, είναι καλύτερα να φύγουν τώρα».
 Ο Γιαν χαρακτήρισε «έγκλημα αυτό που έκαναν με το πλαστό έγγραφο της εισήγησης» και σημείωσε: «Δε μας ρώτησε κανείς ποτέ. Ξαφνικά ήταν όλα έτοιμα. Νομίζουν ότι μπορούν να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν. Στη Σουηδία δε θα γινόταν αυτό. Αγαπώ την Ελλάδα, αλλά μερικές φορές δε βλέπω σεβασμό για μας εδώ».

Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/koinonia/item/50138-skoupidia-kallirroi

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ   

Συνεχίζουν τον αγώνα τους για να μη στηθεί το εργοστάσιο σκουπιδιών οι κάτοικοι της Καλλιρρόης

Τελευταία Ενημέρωση: 08/12/2014 10:01
Αποφασισμένη να αγωνιστεί μέχρι την τελική της δικαίωση, που θα είναι η ανάκληση της απόφασης εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση «Όνι» της Καλλιρρόης, είναι η τοπική κοινωνία.
Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε για μία ακόμη φορά κατά τη συνάντηση που είχαν στις αρχές του μήνα, στην Καλλιρρόη, εκπρόσωποι της Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων της Καλλιρρόης και των όμορων χωριών, της Συντονιστικής Επιτροπής των Συλλόγων χωριών του Δήμου Οιχαλίας και της Ομοσπονδίας Συλλόγων-Συνδέσμων Τριφυλίας, καθώς και της σουηδικής κοινότητας «Ελαιώνα» της Καλλιρρόης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, καθώς και τον προγραμματισμό των επομένων ενεργειών. Από όλους τους συμμετέχοντες τονίστηκε η αναγκαιότητα συσπείρωσης και κοινής δράσης πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα και όλοι συμφώνησαν ότι η τοπική κοινωνία είναι ενωμένη.
 Επισημάνθηκε η θετική τροπή μετά την ανακάλυψη των δυο σπηλαίων, «Ξαστέρι» και «Μούλικο», που βρίσκονται πολύ κοντά στην προτεινόμενη για την κατασκευή του σκουπιδοεργοστασίου περιοχή, ενώ τονίστηκε η αναγκαιότητα συνέχισης της εξερεύνησης των δυο σπηλαίων. Επιπρόσθετα, εκφράσθηκε από τους παρευρισκομένους η αισιοδοξία ότι τα αποτελέσματα της εξερεύνησης θα είναι εξ ίσου εντυπωσιακά με τα αρχικά ευρήματα και ότι η αξιοποίησή τους μπορεί να δώσει τουριστική ανάπτυξη σε ολόκληρη τη θιγόμενη περιοχή.
 Έγινε προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του επιδιωκόμενου και κοινού για όλους σκοπού (αποτροπή εγκατάστασης σκουπιδότοπου- καρκινοχωματερής στη θέση «Όνι»της Καλλιρρόης) και συμφωνήθηκε η κατά τακτά χρονικά διαστήματα συνεύρεση των συγκεκριμένων εκπροσώπων με τον ίδιο σκοπό (ενημέρωση-ανταλλαγή απόψεων και προγραμματισμός επόμενων ενεργειών).

Σάββατο, Δεκεμβρίου 06, 2014

ΓΙΑΝ ΧΕΝΡΙΚ-Ο ΣΟΥΗΔΟΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ: ΚΑΝΩ ΑΓΩΝΑ MAZI ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ …..

Ο Γιαν Χένρικ είναι ένα από τα μέλη της Σουηδικής κοινότητας της Καλλιρρόης. Είναι συγγραφέας που γεννήθηκε στο Λουντ της Σουηδίας το 1959, μεγάλωσε στην Κοπεγχάγη και ζει το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου στη Στοκχόλμη, όπου εργάζεται ως μεταφραστής λογοτεχνίας από τα δανέζικα, τα γαλλικά, τα πολωνικά, τα αραβικά και τα ελληνικά. Έχει μεταφράσει στα σουηδικά την Αμοργό του Νίκου Γκάτσου, ποιήματα των Μίλτου Σαχτούρη και Βύρωνα Λεοντάρη, ποιητές της γενιάς του '70, καθώς και σύγχρονους Έλληνες πεζογράφους. Το 2013 εκδόθηκε σε μετάφρασή του Η φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το πρόσφατο μυθιστόρημά του Τα μηχανάκια του Μανόλη, εκτυλίσσεται στην Ελλάδα.
Στην Καλλιρρόη διαθέτει μαζί με την σύζυγο του κυρία Μαργαρίτα Μέλμπεργκ (μορφωτική ακόλουθο της Ελληνικής πρεσβείας στην Στοκχόλμη) ιδιόκτητη κατοικία στην οποία περνούν αρκετό χρονικό διάστημα  απολαμβάνοντας τον ιδιόκτητο ελαιώνα τους  μαζί με τα άλλα μέλη της Σουηδικής κοινότητας της Καλλιρρόης .
Ο Γιαν Χένρικ παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη η οποία δημοσιεύτηκε στις  3/12/2014 στο ηλεκτρονικό περιοδικό Diastixo
Στην συνέντευξη αυτή το πλήρες κείμενο της οποίας μπορείτε να διαβάσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Diastixo.gr(Συνεντεύξεις με ξένους συγγραφείς) αναφέρεται στην αγάπη του για την Ελλάδα και κάνει αναφορά στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την πρόταση εγκατάστασης σκουπιδοεργοστασίου στην Καλλιρρόη.
Συγκεκριμένα σε κάποιο σημείο της συνέντευξής του αναφέρει τα εξής:
……λατρεύω την ελληνική φύση. Γι' αυτό τον λόγο κάνω αγώνα μαζί με τους κατοίκους στην Καλλιρρόη και στους Κωνσταντίνους προκειμένου να σώσουμε τους ελαιώνες μας από τα τερατώδη σχέδια της Εταιρείας που θέλει να εγκαταστήσει εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων στο πανέμορφο περιβάλλον. Όταν η χώρα έχει οικονομικές δυσκολίες, είναι σημαντικό να μη λαμβάνονται βεβιασμένες αποφάσεις που οι επερχόμενες γενιές θα καταδικάσουν.
Να επισημάνουμε ότι ο κ.Γιαν Χένρικ συμμετέχει στις συναντήσεις που πραγματοποιούν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Αγώνα  των κατοίκων  και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της περιοχής μας και την προηγούμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου μαζί με τα μέλη της Σουηδικής κοινότητας κ.κ.Σβένσον & Νούρντστρεμ ήταν στο σπήλαιο <<ΞΑΣΤΕΡΙ>> όπου παρακολούθησαν από κοντά όλη την διαδικασία της εξουδετέρωσης της χειροβομβίδας
Μπράβο στον κ.Γιαν Χένρικ για τις παραπάνω θέσεις του καθώς  και  στα άλλα μέλη της  Ελληνοσουηδικής  κοινότητας της Καλλιρρόης για την συμμετοχή τους στον κοινό αγώνα της τοπικής κοινωνίας για την αποτροπή εγκατάστασης σκουπιδοεργοστασίου στην θέση <<Όνι>> της Καλλιρρόης.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΞΑΣΤΕΡΙ
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ …ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΞΑΣΤΕΡΙ

Με μια καλοστημένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014 και στην οποία συμμετείχαν:
-Τα μέλη της επιστημονικής –ερευνητικής ομάδας του Βασίλη Παπαδογιωργάκη
-Πυροτεχνουργοί της 698 Α.Β.Π (Κεχριές Κορίνθου) 
-Ιατρικό κλιμάκιο από το 9Ο Σ.Π.(Καλαμάτας)
-Πυροσβεστικό κλιμάκιο από το σταθμό της Πυροσβεστικής Μελιγαλά και
-Αστυνομικός από το Α.Τ. Μελιγαλά
Ανασύρθηκε από το σπήλαιο <<ΞΑΣΤΕΡΙ>> μια χειροβομβίδα η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εξουδετερώθηκε στα λατομεία του Κατσαρού και επιπρόσθετα εξερευνήθηκε ο χώρος του μέχρι σήμερα γνωστού τμήματος του εν λόγω σπηλαίου.
Την ίδια ημέρα δημοσιογραφικό συνεργείο του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ πραγματοποίησε εκτενές ρεπορτάζ με αναφορά στο πρόβλημα που δημιουργείται στην περιοχή από την προτεινόμενη εγκατάσταση σκουπιδοεργοστασίου στη θέση <<Όνι>>-η οποία ευρίσκεται πλησίον και έγγιστα των δυο πρόσφατα ανακαλυφθέντων σπηλαίων-το οποίο προβλήθηκε ως πρώτο θέμα στο κεντρικό βραδινό  δελτίο του σταθμού της ίδιας ημέρας(3/12/2014).Το  Link με το βραδινό δελτίο ειδήσεων του καναλιού ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ της 3ης Δεκεμβρίου 2014 όπου από το 1,οο  μέχρι και το 11,10 λεπτό μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό ρεπορτάζ είναι:
https://www.youtube.com/watch?v=NMg23NdqOvI
Την επόμενη ημέρα(4/12/2014) οι τοπικές εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΘΑΡΡΟΣ έκαναν αναφορά στην παραπάνω <<επιχείρηση>> και δημοσίευσαν φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπηλαίου με τον χαρακτηρισμό ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ. Επίσης τα περισσότερα blogssites  της Μεσσηνίας αναδημοσίευσαν φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπηλαίου <<ΞΑΣΤΕΡΙ>. και έκαναν εκτενή αναφορά στην μεγάλη ανακάλυψη των σπηλαίων <<ΜΟΥΛΙΚΟ>> και <<ΞΑΣΤΕΡΙ>> τα οποία επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά ευρίσκονται πλησίον και έγγιστα της προτεινόμενης έκτασης για την κατασκευή εγκατάστασης  σκουπιδοεργοστασίου-καρκινοχωματερής.